Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

TUYẾN TRÙNG HẠI HỒ TIÊU

GIỚI THIỆU


Cây tiêu được trồng tại các vùng nóng ẩm trên thế giới, tập trung chủ yếu ở Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Brazil, trong đó Việt Nam đóng góp khoảng 14% sản lượng tiêu của thế giới (Koshy et all, 2005). Hồ tiêu là một trong những cây công nghiệp quan trọng tại Việt Nam, với diện tích khoảng 48.000 ha và sản lượng trên 90.000 tấn năm 2007 (Tổng cục thống kê, 2009). Hiện tại việc sản xuất hồ tiêu thường bị nhiều thiệt hại do cây bị bệnh với các triệu chứng lá vàng, rễ có nhiều nốt sừng, cây khô chết dần dần, mà nguyên nhân chính là do các loại tuyến trùng gây ra. Nguyễn Thị Thu Cúc và ctv. (1993) cho biết hiện có 27 loài thuộc 22 giống được ghi nhận gây hại trên cây tiêu, trong đó có nhiều loài có khả năng gây hại nghiêm trọng, đáng chú ý nhất là Meloidogyne incognita, Radopholus similis, Tylenchulus semipenetrans… Sự hiện diện và khả năng gây hại kinh tế của các loài tuyến trùng còn phụ thuộc và điều kiện từng vùng sinh thái khác nhau. Chuyên đề tập trung tìm hiểu về các loài gây hại phổ biến trên tiêu, tìm hiểu các gây hại và phương pháp phòng trị đối với các loài tuyến trùng gây hại quan trọng này.

click VÀO ĐÂY để tải về file fulltext

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét